Π.Ο.Α.Σ. Λογότυπο

Διοικητικό συμβούλιο Π.Ο.Α.Σ. από 1/1/2012

Ιδιότητα
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο Κ.Τ.Ε.Λ.
Κινητό τηλέφωνο
Πρόεδρος
(Αστ. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε.)
Καλλέργος Βουλγαράκης
+30 2810-282050
+30 6932740245
Αντιπρόεδρος Α΄
(Αστ. ΚΤΕΛ Κατερίνης Α.Ε.)
Αριστείδης Οφίδης
+30 23510-46800
+30 6979552800
Αντιπρόεδρος Β΄
(Αστ. ΚΤΕΛ Πάτρας Α.Ε.)
Ιωάννης Ρήγας
+30 2610-279089
+30 6972302557
Γενικός Γραμματέας
(Αστ. ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε.)
Μιχαήλ Σακελλαρίου
+30 2410-535797
+30 6974948800
Ειδικός Γραμματέας
(Αστ. ΚΤΕΛ Ξάνθης Α.Ε.)
Ζήσης Τσαβδάρης
+30 25410-77977
+30 6972844307
Ταμίας
(Αστ. ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.)
Δημήτρης Ιωάννου
+30 24310-76652
+30 6976113110
Μέλος
(Αστ. ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε.)
Στέφανος Μουστακλής
+30 26510-25016
+30 6941660031