Π.Ο.Α.Σ. Λογότυπο

Επικοινωνία

Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών

Μητροπόλεως 3, 6ος όροφος, 10557, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 5230517, Fax: +30 210 5230281

URL: www.poas.gr, Ε-mail: poas@poas.gr