Π.Ο.Α.Σ. Λογότυπο

Π.Ο.Α.Σ.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών εκπροσωπεί τα 34 Αστικά Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφέρειας Ελλάδος, δηλαδή της ηπειρωτικής Ελλάδος εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Τα Αστικά Κ.Τ.Ε.Λ. είναι οι επιχειρήσεις-φορείς που παρέχουν το συγκοινωνιακό έργο, εξυπηρετώντας τις αστικές και περιαστικές περιοχές των πόλεων, των Καποδιστριακών Δήμων και συνδέουν αυτούς μεταξύ τους. Εξυπηρετούν τις πόλεις, τους οικισμούς και τις συνοικίες κι εξασφαλίζουν την πρόσβαση του πολίτη στις υπηρεσίες, στην επικοινωνία και στην καθημερινότητα του. Παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες κι έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν αποδεχθεί την Αστική συγκοινωνία ως τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που ανταποκρίνονται σε θεμελιώδεις ανάγκες. Έτσι αποτελούν στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας των κρατών που συμπεριλαμβάνει ως και τις πράξεις της καθημερινής ζωής.

Στην χώρα μας το έργο αυτό (ενδοδημοτικές και διαδημοτικές υπηρεσίες), για την περιφέρεια το έχουν αναλάβει τα Αστικά Κ.Τ.Ε.Λ. Η λειτουργία τους διέπεται από το Ελληνικό Κράτος και ειδικότερα ορίζεται και καθορίζεται από τον Ν.2963/2001 και μια σειρά άλλων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων. Η επιλογή αυτή είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία αποβλέπει στην κοινή ωφέλεια και δεν στοχεύει στα καθεστώτα, στην αποστολή και στους όρους υπό τους οποίους αυτή εκπληρούται.

Τα Αστικά Κ.Τ.Ε.Λ. είναι ένας φορέας υπεύθυνος με συνέπεια, διαχρονικότητα, ασφάλεια και επαγγελματικότητα κι εκτελεί τις μεταφορές με οχήματα Δημοσίας χρήσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα το νόημα που επιτάσσουν οι σύγχρονες κοινωνίες για τις συγκοινωνίες βρίσκεται μέσα από μια αναπτυσσόμενη στενή σχέση (κοινοτικές οδηγίες) και την σειρά από επαγγελματικές υπηρεσίες. Και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια.

Εκατομμύρια χιλιόμετρα διανύονται κάθε μέρα και με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ένας αγώνας ζωης και προσφοράς που έχει την αφετηρία του στον 19ο αιώνα και συνεχίζεται. Η αναγνώριση του έργου των Αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. είναι γεγονός, η συνεισφορά τους στις τοπικές κοινωνίες απεριόριστη, η συμμετοχή τους στην εξέλιξη του τόπου ουσιαστική, προοδευτική και αναπτυξιακή.

Η επικοινωνία των πολιτών για διάφορες εκδηλώσεις, υποχρεώσεις, κλπ είναι επιτακτική ανάγκη. Η κινητικότητα του πολίτη δίνει ζωή στις πόλεις, δουλειά στα καταστήματα, ευκαιρίες για δραστηριότητες,κλπ. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό που χαρακτηρίζει τον κάθε τόπο, του δίνει αναπτυξιακή προοπτική, προοδευτική διάσταση κι έχει πλείστες άλλες θετικές συνέπειες.