Π.Ο.Α.Σ. Λογότυπο

Νομολογία - Εγκύκλιοι

Δωρεάν μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις περιφέρειες (Με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και μισθωμένα οχήματα)

Ελευθέρας (δωρεαν) και μειωμένα εισιτήρια γενικά στα αστικά και υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα των ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ

Κόμιστρα - Κυρώσεις

Πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών, χορήγηση / ανανέωση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών

Μεταφορά μικρών κατοικιδίων ζώων και ζώων συνοδείας αναπήρων με λεωφορεία ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ

Ασφαλιστική ενημερότητα - Α κατά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ Λ.Δ.Χ.

Ασφαλιστική ενημερότητα - Β κατά την έκδοσή άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισμού Λ.Δ.Χ. ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ (υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας)

Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Οδηγών)

Ζώνες ασφαλείας

Διάφορα διευκρινιστικά έγγραφα - Εγκυκλιοι

Γνωμοδοτήσεις νομικού συμβουλίου του κράτους

Δικαιώματα επιβατών