Π.Ο.Α.Σ. Λογότυπο

Διοικητικό συμβούλιο Π.Ο.Α.Σ. από 14/10/2021

Ιδιότητα
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο Κ.Τ.Ε.Λ.
Κινητό τηλέφωνο
Πρόεδρος
(Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε.)
Μιχαήλ Σακελλαρίου
+30 2410-535797
+30 6974948800
Αντιπρόεδρος Α΄
(Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε.)
Στέφανος Μουστακλής
+30 26510-25016
+30 6951818777
Αντιπρόεδρος Β΄
(Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.)
Δημήτρης Ιωάννου
+30 24310-76651
+30 6976113110
Γενικός Γραμματέας
(Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης Α.Ε.)
Αριστείδης Οφίδης
+30 23510-46800
+30 6979552800
Ταμίας
(Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας Α.Ε.)
Νικόλαος Γούλας
+30 22310-22658
+30 6937442717
Ειδικός Γραμματέας
(Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε.)
Θεοδώρα Ρήγα
+30 2610-273936
+30 6970120943
Μέλος
(Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε.)
Παναγιώτης Κούρτης
+30 23210-23572
+30 6946798901